• DRIE-EENHEID (Lezingen)

  Eerste Lezing: Ex 34, 4b-6. 8-9 In die dagen besteeg Mozes ’s morgens de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer

  Read more »
 • BEZINNING voor de zondag van DRIE-EENHEID

  Toen waren zij allen bijeen op één plaats.Nu zijn wij al weken van elkaar verwijderd, elk apart in ons eigen huis. Toen vulde de Geest heel het huis.Nu voelen wij

  Read more »
 • gebed

  Barmhartige God,alle goede bedoelingen ten spijtworden wij zo dikwijls verleidtot woorden en dadendie niet gericht zijnop leven en toekomst. Wij vragen U:richt ons hart op wat waarachtig goed isen geef

  Read more »
 • Pastorale eenheid heilige franCiscus borgloon

  Zoals we in het vorig artikel al meldde willen we in het najaar overgaan van federatie Borgloon naar ‘Pastorale Eenheid Borgloon’, dit betekent een nieuwe organisatievorm die één nieuwe parochie

  Read more »
 • Pinksteren

  Zondag 31 mei viert de Kerk dit jaar het Hoogfeest van Pinksteren. Maar net zoals dat het geval was met Pasen dit jaar zal ook het feest van Pinksteren wat

  Read more »
 • In memoriam : Jaak Roosen

  E.H. pastoor Jaak Roosen werd geboren op 15 december 1933 in Opglabbeek, waar hij opgroeide in een warm en geborgen gezin, samen met zijn broers en zus. In zijn kindertijd

  Read more »
 • Pinksteren – liturgie

  Met de viering van Pasen, de Verrijzenis van de Heer, is de paastijd ingezet.Vijftig dagen mochten we volop de vreugde vieren.Bekijk hier de liturgie van het feest van Pinksteren dat waarmee de paastijd wordt

  Read more »
 • Pinksteren – lezingen

  Eerste Lezing: Handelingen 2, 1-11 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alleen bijeen op dezelfdeplaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevigewind opstak en heel

  Read more »
 • Zevende Paaszondag (lezingen)

  Eerste Lezing: Handelingen 1, 12-14 Nadat Jezus ten hemel was opgevaren keerden de apostelen van deOlijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem opsabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar

  Read more »
 • Zevende Paaszondag (liturgie)

  Bekijk de viering vanuit de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen. Voorganger : E.H. Marcel Rouffa Lector : Winny Orgel : Jef Opname : Serge

  Read more »

Pastorale eenheid Borgloon (in wording)

Nieuws uit onze parochies

Jaak Roosen

Onze federatie vernam gisterenavond het overlijden van onze priester E.H. Jaak Roosen. We betuigen onze christelijke deelneming aan de familie en vrienden van E.H. Jaak

MariaQUIZ

In deze meimaand willen we jullie een mooie QUIZ voorschotelen. Wie stuurt ons de negen locaties door van deze Mariabeelden in onze gemeente?

Vieringen

Gebeden

Sacramenten – Doopsel, eerste communie, Vormsel en Huwelijk

Algemeen nieuws van buiten onze federatie

Pinksternoveen

Pinksternoveen met gemeenschap Zaden van het Woord De Gemeenschap Zaden van het Woord biedt een digitale Pinksternoveen aan. Na een eerste ervaring met de retraite