• Vacature dekenale secretaris

  Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in ons bisdom.De dekens zoeken steun

  Read more »
 • 2de zondag van de Advent

  Eerste Lezing: Baruch 5, 1-9 Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla uw mantel van Gods gerechtigheid om,

  Read more »
 • 1ste zondag van de Advent

  Eerste Lezing: Jeremia 33, 14-16 Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul, die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David

  Read more »
 • Kerk & Leven (parochieblad)

  Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een algemene redactie staan op de

  Read more »
 • Christus Koning

  Eerste Lezing: Dan. 7, 13-14 In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen, die op een

  Read more »
 • Eenendertigste zondag door het jaar

  Eerste lezing: Dt 6, 2-6 Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen, die ik u opleg.

  Read more »
 • Vieringen Allerheiligen – Allerzielen

  Maandag 1 november Allerheiligen Bommershoven14.00 u.: Gebedsviering Borgloon10.30 u.: Eucharistie St-Odulphuskerk 14.30 u.: Gebedsviering St-Odulphuskerk Gors-Opleeuw          14.30 u.: Gebedsviering Gotem10.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening Hendrieken-Voort15.30 u.: Gebedsviering Hoepertingen 09.00 u.: Eucharistie

  Read more »
 • 26ste zondag door het jaar

  Eerste Lezing: Num 11, 25-29 In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op

  Read more »
 • Doop Marthe De Brucker

  Zondag 5 september werd in onze kerk Marthe De Brucker gedoopt, dochtertje van Annelies Feytons en Karl De Brucker ,. wonend op Meers. We wensen deze dankbare en fiere ouders

  Read more »
 • Doop Ivana & Jazz-Lynn Appeltans

  En op zondag 5 september werden in de St-Odulphuskerk Ivana en Jazz-Lynn gedoopt, dochtertjes van Claudia Appeltans, wonende in de Stationsstraat. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte

  Read more »

Praktische info

Vacature dekenale secretaris

Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een

Communiebedeling

De maandelijkse heilige Communie wordt gebracht: Op de eerste vrijdag: in Borgloon, Bommershoven, Gotem, Haren, Hendrieken-Voort, Jesseren, Kerniel en Rijkel. In de eerste week van

Activiteiten Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon

De zomer van Laudato Si

Deze zomer kan je in ons dekenaat, op de grens tussen Borgloon en Sint-Truiden deelnemen aan een Laudato Si’ wandeling. Er vertrekken twee wandelingen aan

eenheid in verscheidenheid

Morgen worden we door Mgr. Hoogmartens aangesteld als een pastorale eenheid met verschillende geloofskernen. Als het ware één nieuwe grote parochie die de vroegere 13

Liturgie

Gebeden & bezinningen

Rouwende nabij – Afscheid en rouw

Vieringen Allerheiligen – Allerzielen

Maandag 1 november Allerheiligen Bommershoven14.00 u.: Gebedsviering Borgloon10.30 u.: Eucharistie St-Odulphuskerk 14.30 u.: Gebedsviering St-Odulphuskerk Gors-Opleeuw          14.30 u.: Gebedsviering Gotem10.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening Hendrieken-Voort15.30 u.:

Sacramenten – Doopsel, eerste communie, Vormsel en Huwelijk

Doop Oona Maesen

Zondag 29 augustus werd in de St-Servatius kerk van Grootloon Oona Maesen gedoopt, dochtertje van Eline Haling en Bart Maesen,. wonend aan de Tongersesteenweg. We

Doop Josephine Gerits

Zondag 15 augustus werd in de St-Odulphuskerk Josephine Gerits gedoopt, dochtertje van Erwin Gerits en Debora Verjans wonende in de Sittardstraat. We wensen deze dankbare

Doop Alexander Siepka

Donderdag 29 juli werd in de St-Odulphuskerk Alexander Siepka gedoopt, zoontje van Roman en Emilia Siepka en  wonende in de Koningin Astridlaan. We wensen deze

Doop Jules Vandersmissen

Zondag 8 augustus werd in de kerk van Grootloon Jules Vandersmissen gedoopt, zoontje van  Vandersmissen Kristof en Marieke Meugens, wonende Belle Vue te Borgloon. We

Nieuws van het dekenaat Sint-Truiden en Bisdom Hasselt

Vacature dekenale secretaris

Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een

Roepingenzondag

Heer Jezus,Gij zijt de goede herder. Gij komt naar ons toeen roept ieder bij naam.Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. Draag zorg voor de