Praktische info

Pastorale eenheid Borgloon (in wording)

Nieuws uit onze parochies

Vaderdag

EEN UNIEKE PAPA God schiep een unieke vadermet een glimlach vol optimismeeen hart vol vergevingHij creëerde een geweldige manen deze papa schonk Hij aan mij

Rouwende nabij – Afscheid en rouw

Vieringen

Gebeden

Sacramenten – Doopsel, eerste communie, Vormsel en Huwelijk

Algemeen nieuws van buiten onze federatie

Pinksternoveen

Pinksternoveen met gemeenschap Zaden van het Woord De Gemeenschap Zaden van het Woord biedt een digitale Pinksternoveen aan. Na een eerste ervaring met de retraite