di. mrt 21st, 2023

Op zondag 4 februari hebben we in onze parochie het feest van Lichtmis gevierd. Deze dag is de dag van de opdracht van de Heer in de Tempel. Ouders kwamen steeds met hun pasgeborene naar de tempel om dit kindje aan God op te dragen.

Datzelfde werd bij ons en wel in alle parochies gedaan. Vorig jaar hebben we vijftien kindjes mogen dopen, mogen opnemen in onze kerkgemeenschap, mogen opdragen aan de Heer. Deze gezinnetjes werden iets voor tien uur opgevangen en verwelkomd. Een aandoenlijke, maar ook dankbare gebeurtenis.

Ook waren nogal wat kinderen van de school ‘’ Het Appelmanneke” aanwezig, samen met hun ouders. Alle jonge ouders, moeders en kindjes werden welkom geheten.
Bij de aanvang van de viering werd het Heilig Licht door de kerk naar voren gebracht en mochten de kinderen hun gekregen offerkaarsje komen aansteken aan het grote Licht, om deze daarna bij het beeld van O.L.-Vrouw te plaatsen : zo werd Maria, Moeder van de Heer, in het volle licht geplaatst.

Alle medegelovigen ontvingen ook een offerkaars. Ook deze werd ontstoken. Zo kreeg de kerk het volle licht en warmte. Het koor zong dan het lied ” Dat het licht in ons mag blijven branden…”

Ondertussen werden de kindjes persoonlijk gezegend en daarna alle mensen. De dopelingen ontvingen hun doopkruisje met hun naam en een mooie kaars om dit alles thuis een plaats te geven. Tevens ontvingen ze een persoonlijk kruisje met een goede wens : dat zij licht mogen zijn in hun gezin.

Lichtmis, licht en warmte in onze toch wel duistere wereld. Onze nieuwe moeders zullen dan ook, zoals Maria, Gods Licht en warmte doorgeven aan hun kinderen. Samen geloven wij dat nu alles mogelijk wordt in ons leven als we maar blijven geloven dat het de Heer is die redt, door mensen.

Zo hebben onze gelovigen nog hoop op een mooie toekomst. Zo wordt onze samenleving een gelovige samenleving. Aan alle moeders en vaders, aan al onze kinderen, groot en klein, wensen we de vreugde van het Evangelie, want daartoe zijn wij allen geroepen, zo zijn wij allen bemind.

Dat wij allen het Licht van de Heer mogen doorgeven aan onze medegelovigen.
Dat wij allen mogen LEVEN in en door dit licht.

Allen wensen we geluk en vrede, het is de moeite waard.

 

Door SC