di. mrt 21st, 2023

Vastenvieringen

Veertig dagen hebben we deelgenomen aan de vieringen van de Vasten.
Momenten van bezinning, stilte en hoop.

Vanuit Broederlijk Delen ontvingen we een MENU om bewust met ons leven om te gaan.

We konden kennis maken met wat onze rijke tafels ons bieden en wat ertegenover staat voor de armste onder de mensen.

Als christen gelovige mensen werden we geconfronteerd met de zwaksten in onze samenleving.

Hoe hebben we dat beleefd ? Heeft het onze houding veranderd ?

Zullen we nu anders opzien naar Pasen ?

Een hele weg afgelegd, bewuster geleefd, de ander benaderd, solidariteit betoond.

En nu mogen we ten volle genieten vanuit die duistere wereld naar het Licht van Pasen toe.

De Heer is verrezen, is opgestaan uit de doden, geeft leven aan de mensen.

 

Pasen, verrijzenisgeloof

Dit is zeker geen eindpunt, maar een begin van een nieuwe werkelijkheid.

In geloof mogen wij allen nu Leven, leven in overvloed ontvangen, mogen we blij zijn,

want alles herleeft, alles wordt nieuw.

Jezus verandert ons nu helemaal. Wij allen mogen en zullen nu blij zijn omdat de Heer ons leven de volle zin geeft, ons allen helemaal ‘nieuw’ maakt.

Wat zijn we toch gelukkige mensen door dat geloof, dat er nooit een einde komt aan ons

gelovige leven. Dit leven mogen we delen met onze geloofsgenoten.

We mogen laten zien dat ons leven nu totaal is veranderd, dat wij blije, gelukkige mensen zijn, bij wie de dood geen plaats meer heeft.

 

Waar vinden we het heil van de Heer ?

In cruce salus, juist : in het kruis, van hieruit gebeurt alles.

Het kruis dat redding brengt. De weg van de Heer mogen wij allen gaan, met veel vallen, maar ook met opstaan.

Dat is immers de weg die leidt naar de overwinning.

 

Pasen-Leven in overvloed

Laten we dat samen vieren : in onze gemeenschap, in ons gezin, in onze families.

Heer, we zijn dankbaar voor het leven dat Gij ons vandaag geeft.

U allen, medegelovigen, wensen we een zalige Pasen toe. Moge de Heer steeds bij jullie zijn, in LEVEN.

Door SC