do. mrt 23rd, 2023

Op woensdag 12 april had in het parochiecentrum van Rijkel het jaarlijkse paasfeest van Samana-Ziekenzorg plaats.  Men begon met een sfeervolle eucharistieviering in het teken van de Verrijzenis.  Daarna werd – traditiegetrouw! – een heerlijk feestmaal in vier gangen opgediend, klaargemaakt door de kerngroep en een paar mannelijke vrijwilligers.  Dat het letterlijk én figuurlijk gesmaakt werd, bewees de bijwijlen intense stilte toen al dat lekkers naar binnen moest worden gewerkt.  Een dikke proficiat voor de kerngroep.  We kijken uit naar het volgende feest!

Samana

Door SC