zo. mei 28th, 2023

Donderdag 31 mei trok naar jaarlijkse gewoonte de processie rond het H. Sacrament weer door onze straten van de federatie. Dit jaar was Borgloon aan de beurt. De weergoden waren ons gunstig gezind, het was een stralende, rustige avond. De regen is later op de avond gekomen en de dag erna. Oef!

We hadden een mooie Eucharistieviering in de Gasthuiskerk. Waarbij alle proetsers en medewerkers van de parochies mee de viering opluisterden.

Na de viering werd de processie onderverdeeld in groepen van telkens een drietal parochies, om zo deel te nemen aan de rondgangmet het H. Sacrament. De opkomst viel al bij al goed mee. Van de meeste parochies waren er afgevaardigden van de verenigingen met ieder hun typische vlag en een aantal aanwezige inwoners. Midden in de processie werd op plechtige wijze het Mariabeeld meegedragen.

Tussenin reed de “micro”-wagen, zo werd er gezorgd dat de gebeden en de gezangen verstaanbaar waren voor iedereen. En kon er goed meegebeden worden. En dat werd er ook.

De processie werd afgesloten met de dragers van het baldakijn, waaronder de monstrans werd meegedragen, omgeven door vier flambouwen, in aanwezigheid van de priesters, misdienaars en de gemeentelijke overheid.

Je kunt de rest van dit mooi artikel, met ook de uitleg over de processie lezen in Kerk & Leven van onze federatie.

Foto’s Martin Wathion

Door SC