di. mrt 21st, 2023

Klokken luiden voor vrede op 11 november

Op 11 november is het 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog eindigde. Ook de katholieke kerk zal die historische dag volop gedenken.

Op 11 november willen we alle kerkklokken van ons land laten luiden voor de vrede. En dat om 11 uur, het ogenblik waarop exact honderd jaar geleden de wapenstilstand Wereldoorlog I werd afgekondigd.

Ook in onze parochies zullen dan de klokken luiden.

Laat dit een teken zijn van onze inzet en medewerking voor echte vrede tussen alle volkeren en landen.

11 NOVEMBER HERDENKING  Hoepertingen

Op zondag 11 november herdenken wij in Hoepertingen zoals ieder jaar, de duizenden gevallen helden in de gevechten tijdens de twee wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945.

De overlevende oud-strijders en het bestuur roepen alle inwoners van Hoepertingen ook dit jaar weer op, om op 11 november, om 9.00 uur, tijdens de H. Mis met aansluitend de hulde aan het monument, de eer en erkentelijkheid te komen betuigen, aan hen die voor onze vrede en vrijheid hebben gestreden.

Het bestuur en de oud-strijders danken U voor uw aanwezigheid.

VIERING WAPENSTILSTAND  Jesseren

Zaterdag 10 november om 18.15 u. herdenken wij het einde van de eerste wereldoorlog en nodigen we iedereen uit om alle slachtoffers van oorlog en geweld te komen gedenken en mee te komen bidden voor vrede en verdraagzaamheid in onze wereld

Zaterdag 10 november  Gotem

17.30 u. Eucharistieviering

Mis voor de gesneuvelden van beide oorlogen.

Wij gedenken in het bijzonder het einde van WO I

honderd jaar geleden

11 NOVEMBER VIERING  Broekom

In het kader van 11 november is er op 15 november om 9 uur een eucharistieviering, waarna herdenking aan het standbeeld.

Iedereen van harte welkom.

WAPENBROEDERS BORGLOON

Op 11 november herdenken we naar jaarlijkse gewoonte het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wij nodigen dan ook iedereen uit om die dag samen met de Loonse Wapenbroeders op gepaste wijze hulde te brengen aan alle slachtoffers. De herdenking zal als volgt verlopen:

11.15 uur: samenkomst aan het stadhuis

11.25 uur: optocht naar de kerk onder muzikale begeleiding
11.30 uur: plechtigheid aan het monument op het Speelhof
11.50 uur: optocht naar het stadhuis via de Kroonstraat, onder muzikale begeleiding
12.00 uur: receptie in de raadzaal van het stadhuis

Door SC