di. mrt 21st, 2023

Pasen

apr 21, 2019

Het lijkt alsof vandaag weinig mensen in God geloven. “Van God los”, zingt een Vlaamse zanger, met wie ik ooit een fijn gesprekje had. En inderdaad, jong en oud lijken het vandaag best ook zonder God te kunnen stellen. Er wordt over Hem niet veel gesproken. Er wordt voor Hem niet veel tijd gemaakt. Hij wordt niet vaak aanroepen, als we de ontboezemingen in de media mogen geloven.

En toch is God nooit ver weg.

In bijna elke nieuwsuitzending komt Hij ter sprake. Vaak negatief, omdat fanatisme tot geweld leidt. Maar ook vaak in het midden van het leven: bij een tragische gebeurtenis, bij een pausbezoek of door een allusie tussendoor blijken mensen meer dan wij vermoeden met God verbonden te leven.

“Van God los” of “met God verbonden”: een wereld van verschil…

Als christenen vieren wij met Pasen dat de Vader, Jezus na zijn leven van weldoen maar ook van lijden, na zijn sterven heeft verhoogd. Jezus is gestorven, maar de Vader heeft Hem “een Naam gegeven, hoog verheven boven alle namen uit”, zoals gezongen wordt in een bekend kerklied. Voortaan is Hij de Levende in ons midden. In de Geest leven wij voortaan dus met Hem verbonden. En dat maakt precies een wereld van verschil.

De vreugde om Jezus, de Levende, die met ons meegaat, zoals de geschiedenis van Emmaüs ons leert, doet ons het leven anders zien: wij kunnen bidden om Gods barmhartigheid, dankzij de barmhartigheid, ons in Jezus getoond. Wij weten ons gesterkt in onze dienstbaarheid, dankzij het weldoende rondgaan van Jezus en dankzij onze biddende verbondenheid met Hem: wij met Hem, en Hij in ons.

Wij weten ons niet alléén in ons lijden, want Jezus heeft het ook doorstaan.

Hij heeft het overwonnen, en wij dus ook reeds in Hem. Wij weten dat ons leven hier niet ten einde is, dankzij Jezus, die door de Vader werd verhoogd als eersteling.

Met God verbonden leven dankzij Jezus, de Levende, die met ons mee stapt: een wereld van verschil met een leven “van God los”. Het komt er daarom op aan dieper te luisteren, naar de mensen, naar Gods Woord en naar wat er in ons leven gebeurt. Dan ontstaat er een diepe vreugde. De vreugde van Pasen.

Een zalige Pasen!

+Patrick Hoogmartens
Bisschop van Hasselt

Door SC