wo. feb 1st, 2023

In 2013 werd een pastoraal plan opgemaakt door de federatieraad, dit na overleg met de kerkfabrieken en een uitgebreide groep van betrokken medewerkers uit de parochies.

Op basis hiervan is een kerkenplan opgesteld dat eind 2014 door het centraal kerkbestuur (CKB), het bisdom en het stadsbestuur werd goedgekeurd.

Het parochiale leven concentreren we rond drie kerken in Borgloon.

Vanaf 2020 worden de zondagseucharistievieringen beperkt tot Borgloon centrum, Hoepertingen en Jesseren.

De nieuwe regeling houdt in dat in Rijkel, Gotem, Bommershoven en Kerniel geen zondagsvieringen meer zullen plaatsvinden.

De kerken van Broekom en Kuttekoven worden herbestemd.

Broekom krijgt een invulling door het Vincentje. Bommershoven wordt gebruikt voor het bewaren van het kerkelijk erfgoed.

Over de bestemming van de andere kerken wordt nog nagedacht en overlegd.

Zolang er nog geen herbestemming is voor de kerken van Gors-Opleeuw, Gotem, Grootloon, Haren, Hendrieken-Voort, Kerniel en Rijkel kan hier nog een beperkt aanbod van gelegenheidsvieringen plaatsvinden: een doopsel, een huwelijk, een uitvaart, een gebedsstonde, een viering bij gelegenheid van een hoogdag, een kermis…

Dit is enkel mogelijk indien er plaatselijk een dragende groep aanwezig is.

 

Elke overgang is moeilijk, maar deze belangrijke wijzigingen zijn een noodzakelijke stap in de huidige omstandigheden van kerkbeleving en voor de toekomst van onze pastorale eenheid.

 

Door SC