do. mrt 23rd, 2023

Donderdag 14 mei wereldwijd een interreligieuze gebedsdag tegen de coronapandemie.

Paus Franciscus heeft zijn steun gegeven en vraagt om op 14 mei ‘te bidden, te vasten en werken van liefdadigheid te verrichten. In deze nood mogen wij het niet nalaten om ons tot onze schepper te wenden. Wij roepen alle mensen, ongeacht hun nationaliteit of godsdienst, op zich bij deze actie aan te sluiten’; zegt hij.

Door SC