ma. dec 5th, 2022

Christus ontmoeten in de Eucharistie in ongewone tijden

In deze tijd mogen gelovigen niet deelnemen aan publieke erediensten. Op vele plaatsen wordt de kans geboden om via streaming deel te nemen aan een misviering. Dat is mooi, maar deelnemers kunnen dan uiteraard niet ‘te communie gaan’ of de hostie ontvangen. Daarom is het goed om weten dat er in de katholieke traditie de ervaring van de ‘geestelijke communie’ bestaat, ook wel de ‘communie van verlangen’ genoemd.

Wat wil dat zeggen?

Ook al kan iemand de hostie, het Lichaam van Christus, niet ontvangen, toch is hij of zij verenigd met Jezus Christus door het verlangen naar de communie of de hostie. Vandaar de naam: ‘communie van verlangen’ of ‘geestelijke communie’. Om dit concreet te beleven kun je op het moment van het uitdelen van de communie of hostie (tijdens de uitzending) het even stil maken in je hart en denken aan de liefde die Jezus ons heeft getoond in de gave van de Eucharistie en in de gave van zijn leven. Er is bovendien een gebed dat je kan helpen op dat ogenblik van de ‘geestelijke communie’.

 

Heer Jezus,

ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven,

maar dat is nu onmogelijk.

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart

en laat mij niet vergeten

dat uw Geest in mij woont.

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,

mijn Heer en mijn God.

Door SC