di. mrt 21st, 2023

Blijkbaar circuleren misverstanden rond de kerkelijke uitvaarten. Het standpunt van het  bisdom is duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden:

Ofwel gaat de uitvaartdienst door in beperkte kring in de kerk. Daarvoor is een tarief vastgelegd van 80 euro.

Ofwel gaat er een afscheidsritueel door op het kerkhof en deze dienst is gratis aangeboden door de parochie.

De keuze tussen beide mogelijkheden wordt genomen in overleg met de familie. In beide gevallen gaat een priester, diaken of uitvaartleider voor.

Mag een uitvaart van een coronadode in de kerk: Ja.
Kan een uitvaart in deze coronaperiode met een urne in de kerk: Ja.

Mag de uitvaartdienst ook met de kist van de overledene coronapatiënt in de kerk: Ja.

Tot nu zijn trouwens deze verschillende mogelijkheden in onze federatie aan bod gekomen rekening houdend met de maatregelen van de overheid, namelijk 1,5m afstand van elkaar en maximum 30 personen.

We raden al de families die beroep gedaan hebben op de parochie bij een overlijden om in elk geval achteraf ook een gedachtenisviering te laten doorgaan in de kerk , vanaf het moment dat de publieke erediensten terug kunnen. Men kan hiervoor een afspraak maken met de parochie. Deze eucharistie die opgedragen wordt voor de overledenen is gratis.

Door de moeilijke omstandigheden van het afscheid in deze coronatijd doen sommige families geen beroep op de kerk omdat alles snel geregeld moet worden en het afscheid in beperkte kring moet verlopen. Deze families mogen weten dat  ze nog altijd beroep op ons kunnen doen voor een gedachtenisviering achteraf, of ook om een ‘uitgestelde uitvaartdienst’ te houden. Wat dit laatste betreft , daarvoor zal het bisdom nog richtlijnen geven.

De gebedswake voor de overledene is door de coronamaatregelen in onbruik geraakt.  We hopen ook deze zo spoedig mogelijk terug aan te kunnen bieden. Herinner u dat wij het kerkelijk afscheid aanbieden in drie momenten. Gebedswake, uitvaart en gedachtenisviering als een geïntegreerd geheel.

We hopen met deze toelichting klaarheid te scheppen en moedigen mensen, die met een overlijden te maken hebben, aan niet te aarzelen op deze diensten van de parochies beroep te doen.

 

Door SC