do. mrt 23rd, 2023

Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder,

Onze Lieve Vrouw ter Nood,

Wij geloven in uw zorg,

in uw medeleven,

uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot U

en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd deze wereld van de Corona-epidemie,

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijsheid aan onze bestuurders

en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen

om ons geloof én het leven te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst,

verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,

geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,

geef ons overgave aan de wil van de Vader

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen.

 

Johannes Hendriks, bisschop Haarlem-Amsterdam

Door SC