do. mrt 23rd, 2023

Maand: juni 2020

Dertiende zondag door het jaar – lezingen

Eerste Lezing: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde eenwelgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in debuurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: “Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij…

Lees meer

Priester Paul Pulinx 50 jaar priester

Jij, Die telkens weer het vuur aanblaast. Jij die woorden sprokkelt om van te leven. Jij die brood met ons wilt breken. Jij die ons geestdriftig jouw visioen vertaalt. Jij, als een boom aan het water. Jij, als een stem uit de diepte. Jij, als een hoeksteen die draagt. Jij, soms langs de weg gezeten met vermoeiden. Jij, die niet…

Lees meer

twaalfde zondag door het jaar – lezingen

Eerste Lezing: Jer. 20,10-13 Jeremia sprak: "Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je 'Ontzetting-overal'. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder.…

Lees meer

Twaalfde zondag door het jaar

Onze kerken zijn terug open en we houden al publieke vieringen maar we willen jullie nog een aantal weken blijven voorzien van onze digitale opnames. Zo kunnen mensen die nog niet naar onze kerken durven komen omwille van corona met ons verbonden blijven. https://videopress.com/v/rVMhAZqN?preloadContent=metadata

Lees meer

Hervatting publieke vieringen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er opnieuw publieke liturgische vieringen kunnen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van een draaiboek. Om de nodige voorbereidingen te kunnen doen werken we gefaseerd. Ons federatieteam heeft hierover beraadslaagd en beslist de misvieringen te hervatten op zondag21 juni in de Gasthuiskerk te Borgloon en dit op het gebruikelijke uur om 09.30 u.…

Lees meer

Pastorale eenheid Sint-Lutgardis Borgloon

Om jullie een idee te geven van welke namen er voor de pastorale eenheid op tafel liggen en welke naam er het beste past voor onze ‘nieuwe parochie’, willen wij jullie al een voorsmaakje geven.Deze keer krijgen jullie de verduidelijking van een derde benaming en de reden waarom we voor deze naam kiezen. Als mogelijke benaming stellen wij u voor: Pastorale…

Lees meer

Vaderdag

EEN UNIEKE PAPA God schiep een unieke vadermet een glimlach vol optimismeeen hart vol vergevingHij creëerde een geweldige manen deze papa schonk Hij aan mij

Lees meer

Sacramentsviering

bekijk onderaan de viering van Sacramentsdag vanuit de Kruisverheffingskerk in Jesseren. Voorganger : E.H. Marcel Rouffa Lector : Huberte Kosters : Roland & Theo Orgel : Jef https://videopress.com/v/bhFS4ks9?preloadContent=metadata

Lees meer

Sacramentsprocessie

Normaal ging vanavond de Sacramentsprocessie door in de straten van Jesseren. Corona besliste er anders over maar we willen jullie toch even laten meegenieten van beelden uit het verleden. Muziek : 'Ave Maria' van Beyonce https://videopress.com/v/VDEdNYz0?preloadContent=metadata

Lees meer

Stille Aanbidding

Mogelijkheid tot stille aanbidding in de gasthuiskerk te Borgloon ( Graethempoort ) op sacramentsdag donderdag 11 juni  tussen 14 en 16 u. Welkom om een tijdje in stilte te verwijlen bij het heilig sacrament, dat uitgesteld is boven het hoofdaltaar. U bepaalt zelf hoe lang u blijft en neemt veiligheidsmaatregelen in acht.

Lees meer