di. mrt 21st, 2023

Zoals we in het vorig artikel al meldde willen we in het najaar overgaan van federatie Borgloon naar ‘Pastorale Eenheid Borgloon’, dit betekent een nieuwe organisatievorm die één nieuwe parochie uitdrukt. Deze pastorale eenheid zal ook een naam krijgen die door alle parochies van Borgloon gedragen wordt.

Samen met het federatieteam hebben we reeds enkele namen bedacht.

Om jullie een idee te geven van welke namen er voor de pastorale eenheid op tafel liggen en welke naam er het beste past voor onze ‘nieuwe parochie’, willen wij jullie lezers van het parochieblad, al een voorsmaakje geven.
In deze editie krijgen jullie de verduidelijking van de tweede nieuwe benaming en de reden waarom we voor deze naam kiezen.

Als tweede mogelijke benaming stellen wij u voor: Pastorale Eenheid Heilige Franciscus Borgloon

Feestdag 4 oktober

Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Francesco groeit op in welvaart. De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken verandert het leven van Francesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen van al zijn aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het klooster bij de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven staat vanaf dat moment in dienst van God. Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. Hij noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters. Franciscus verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich heen. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 1217 wordt deze orde officieel erkend.

De levenshouding van de Heilige Franciscus van Assisi is een inspiratiebron voor elke christelijke gemeenschap en beantwoordt aan de levenshouding die Jezus ons heeft voorgeleefd en die ook mag weergegeven worden in onze naamkeuze.
Vrede, gerechtigheid, dialoog tussen gemeenschappen en zijn aandacht voor de schepping zijn grondhoudingen waar we in onze parochie eenheid niet naast kunnen kijken en die ook jongeren aanspreken.

Daarbij komt dat onze huidige Paus niet zomaar voor de naam ‘Franciscus’ koos…

Door SC

Een gedachte over “Pastorale eenheid heilige franCiscus borgloon”
  1. Ja, Franciscus vind ik beter dan Petrus en Paulus. Het verwijst inderdaad naar onze paus die alle lof verdient.

Reacties zijn gesloten.