za. jun 3rd, 2023

gebed

jun 4, 2020

Barmhartige God,
alle goede bedoelingen ten spijt
worden wij zo dikwijls verleid
tot woorden en daden
die niet gericht zijn
op leven en toekomst.

Wij vragen U:
richt ons hart op wat waarachtig goed is
en geef ons oog voor de noden om ons heen,
dat wij daaraan niet voorbijgaan,
maar samen werken
aan een betere toekomst.

Dat vragen wij U, Vader,
door Jezus Christus,
die Gij ons tot Leraar en Meester
geschonken hebt,
voor tijd en eeuwigheid.

Abt Gerard Mathijsen

Door SC