za. jun 3rd, 2023

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er opnieuw publieke liturgische vieringen kunnen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van een draaiboek. Om de nodige voorbereidingen te kunnen doen werken we gefaseerd. Ons federatieteam heeft hierover beraadslaagd en beslist de misvieringen te hervatten op zondag21 juni in de Gasthuiskerk te Borgloon en dit op het gebruikelijke uur om 09.30 u.  We herbeginnen in de andere twee federatiekerken Jesseren en Hoepertingen op 28 juni.

Het federatieteam van Borgloon heeft een draaiboek samengesteld, dat kan helpen om te bepalen wat in de specifieke situatie van elke parochie mogelijk is.

Dit zijn enkele punten waar we met zijn allen rekening mee moeten houden:

 • Zieke pastores en gelovigen dienen thuis te blijven.
 • Mondmasker dragen is aangewezen, dit mag afgedaan worden als men plaats heeft genomen.
 • Ontsmettingsgel is aanwezig en te gebruiken voordat men de kerk betreedt.
 • Alleen de aangeduide zitplaatsen mogen gebruikt worden. Leden uit eenzelfde gezin/bubbel kunnen samen zitten.
 • Stewards of begeleiders zullen iedereen bijstaan en naar de juiste zitplaats begeleiden.
 • Afstandsregels respecteren, 1,5 m geldt ook in de kerk en de juiste pijlen volgen.
 • In het openingswoord duidt de voorganger of lector de nodige maatregelen en het verloop van de viering.
 • Er worden geen zangboeken, misboekjes of gebedenboekjes uitgedeeld. Er is geen zangkoor er wordt ook niet luidop gezongen door de gelovigen.
 • Tijdens het eucharistisch gebed wordt de ciborie met hosties voor de gelovigen afgedekt met een palla.
 • Communiebedienaar en communicant houden ruim afstand door de handen uit te strekken. De communiebedienaar laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand van de communicant aan te raken.
 • De stewards zien toe op een rustig en sereen verloop van de communiegang waarbij men naar voren gaat in één gang en terugkeert via een andere gang, rij per rij en hierbij altijd de voorgeschreven afstand van 1,5 meter respecteert.
 • Het gebruik van een pixis (hostiedoosje) is aan te raden als men de communie mee wil nemen voor één iemand in dezelfde bubbel, er wordt geen extra hostie in de hand gelegd. Pixis zijn te verkrijgen op aanvraag.
 • Er zijn geen omhalingen maar wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren in een mandje achteraan, bij het buitengaan.
 • Waar mogelijk zal er een aparte in- en uitgang zijn.
 • Samenscholingen van gelovigen in en buiten het kerkgebouw is niet toegestaan.

Deze maatregelen en richtlijnen verschijnen ook op de website en andere sociale media. Lees de aanduidingen op de borden in de kerken. Houd rekening met deze richtlijnen; zo houden we het voor iedereen veilig.

Alvast bedankt en tot binnenkort in een van onze zondagskerken.

Door SC