do. okt 6th, 2022

Op 19 juli werd Mauro Binasco gedoopt in de Kruisverheffingskerk van Jesseren. Mauro is het zoontje van Lucy Debaer en Angelo Binasco.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde en geloof op te voeden.

Door SC