zo. feb 5th, 2023

Op 26 juli werd Odile Smets gedoopt in de Sint-Dionysiuskerk van Gotem. Odile is het dochtertje van Esther Stevens en Robin Smets.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Door SC