do. jun 1st, 2023

“Enkele dagen geleden werd Beiroet door een enorme explosie getroffen. De medische centra werden overspoeld. De ziekenhuizen hebben van alles tekort. Ook eten.”

Aan het woord is Rita Rhayem, directrice van Caritas Libanon. Caritas is één van de grootste katholieke ngo’s in het land en telt bijna 900 medewerkers en vrijwilligers.

Ons bisdom heeft nauwe banden met Libanon. In juni schonk het bisdom Hasselt vanuit haar fonds Wereldnoden nog een gift van 10.000 € aan dr Caracache voor het mooie werk dat hij verricht voor de opvang van kinderen in vluchtelingenkampen.

Ook mgr Hoogmartens en mgr Bacouni, de aartsbisschop van Beiroet kennen elkaar goed. Mgr Bacouni bezocht ons bisdom nog recent.

Vandaag is de toestand even erg, ook al zien we op het nieuws niet meer de verschrikkelijke beelden.

Om in deze dringende noodsituatie te kunnen helpen, doen wij een beroep op uw vrijgevigheid. Doe vandaag nog een gift. Help de overlevenden van de explosie via gift op de rekening BE88 0000 0000 4141 van Caritas International met de mededeling ‘3916 Libanon’.

Meer info? https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/de-verwoestende-explosie-in-beiroet/

Door SC