zo. feb 5th, 2023

Sabine Van Empten trad op 1 augustus 2020 in dienst als parochieassistente voor onze pastorale eenheid Borgloon met ondersteuning aan het dekenaat Sint-Truiden.

Via onderstaand interview laten wij jullie even kennismaken met wie Sabine eigenlijk is, wat haar drijfveer geweest is om de opleiding van parochieassistente te volgen en wat haar opdracht wordt.

Sabine hoe ben je tot deze keuze gekomen?

In 2012, na onze verhuis naar Borgloon, ben ik de eerste keer in contact gekomen met de parochiegemeenschap bij gelegenheid van de eerste communie van onze dochter Anne-Laure. Zo ben ik er stilaan ingerold; eerst als lector, daarna op vraag van diaken Vik als medewerker bij de catechese wat uiteindelijk geresulteerd heeft tot het nemen van de verantwoordelijkheid eerste communie na het vertrek van onze diaken Vik.

Op voorstel van de deken ben ik samen met mijn echtgenoot Serge naar een infovergadering gegaan, georganiseerd door het bisdom Hasselt, waar uitleg werd gegeven over de opleiding tot parochieassistente, pastores in de zorg en diakens. Na gezamenlijk overleg zijn wij beide een vorming gaan volgen bij het HIGW, ik, als parochieassistente en Serge als diaken.

Hoe lang duurde deze opleiding en wat hield dat in?

Dat was een vorming van 4 jaar met daaraan verbonden een stage. Inhoudelijk en praktische studies met examens maakte dat ik me toch wel gesterkt voelde om deze taak op me te nemen. Stilaan werd ik er mij meer en meer van bewust dat dit mijn roeping was, een droom die ik langs deze weg kon verwezenlijken. Wat niet wil zeggen dat alles van een leien dakje liep, combineren met het gezin, uitkomen voor je geloof – wat in deze maatschappij niet zo vanzelfsprekend is – en natuurlijk ook de twijfel die nu en dan de kop op steekt. Maar dankzij deze opleiding ben ik ook wel gegroeid in het geloof. Ik ben dan ook aan dit engagement begonnen met heel veel moed en energie, maar vooral met een groot geloof in de liefdevolle nabijheid van God.

Ik hoop dan ook deze liefde te mogen uitdragen, in woord maar vooral in daden van zorgzame liefdevolle nabijheid, voor kinderen, jongeren, maar vooral in steunende en troostende nabijheid voor mensen in nood.

Is het ook de bedoeling dat je bij de administratie bijspringt?

Als parochieassistente is het vooral de bedoeling om actief in het veld mee te werken als ondersteuning voor het pastoresteam en de noodzakelijke administratie tot een minimum te beperken.

Welke zijn je concrete opdrachten?

Diaconie

In de eerste plaats wil ik mensen nabij zijn. Vooral zieken en ouderen. Daarom zal ik in de nabije toekomst contact opnemen met de Samana kernen en andere organisaties om te kijken waar hun noden liggen op pastoraal gebied en hoe we dit samen kunnen invullen. In de rusthuizen wil ik graag een pastorale dienst ondersteunen en daarvoor een groepje vrijwilligers en personeel bijeenbrengen.

Op termijn zou ik heel graag een aantal vrijwilligers willen samenbrengen om een werking “Rouwende nabij” op te starten. We hebben tijdens de coronacrisis nogmaals gemerkt hoe belangrijk afscheid nemen is. Alhoewel de nood vrij hoog is moet hiervoor ook een extra opleiding gevolgd worden, dus is het belangrijk om mezelf hiervoor de nodige tijd te gunnen.

Jongerenwerking

Geleidelijk aan is het de bedoeling een jongerenwerking uit de grond te stampen. Dit zal geleidelijk aan groeien met jongeren die uit de vormselcatechese komen. Er zijn al contacten gelegd met YouFra, een jongerenwerking in Heuvelland die volgens de Franciscaanse traditie  vooral de zorg voor armen en onze planeet centraal stelt. We hopen – als corona het toelaat – te kunnen starten met de eerste bijeenkomsten vanaf oktober.

Catechese

Ik ben verantwoordelijke voor de eerste communie, de kinderwoorddienst en de gezinsvieringen. We zijn voor onze catechesewerking (eerste communie, Vormsel, Doop) wel op zoek naar extra vrijwilligers die de werking willen helpen dragen. Bij de vormsel vieringen bied ik bijstand.

Nieuw is ook dat we een doopselcatechese willen uitwerken om jonge ouders op weg te zetten om samen met hun kind(eren) gelovig op weg te gaan.

Naast de lokale werking bestaat mijn taak ook voor 25% uit de ondersteuning van het nieuwe dekenaat Sint-Truiden. Welke taak ik daar toebedeeld zal krijgen staat nog niet vast.

Ik ben me bewust dat voor veel opdrachten er een inloopperiode zal zijn.

Dit is een intense opdracht die op je afkomt, hopelijk vind je steun en medewerking van vele vrijwilligers want anders is dat onrealiseerbaar. Ik bewonder je moed en inzet om deze taak op je te nemen en dank je voor dit interview. Laat ons er samen voor bidden dat jou engagement ons allen tot steun kan zijn.

Wil je hulp bieden of heb je nog vragen, je kan Sabine contacteren op 0484/67 25 52 of sabine.van.empten@pastoraleeenheidborgloon.be

Interviewer van dienst: Lisette Stiers

Door SC

Een gedachte over “Benoeming Parochieassistente Sabine”

Reacties zijn gesloten.