wo. mei 31st, 2023

Onze Eucharistievieringen gingen dit weekend niet door maar we hebben in onze digitale viering gebeden voor alle intenties van onze Pastorale Eenheid Heilige Odilia in wording.

BORGLOON

Jm. Emiel Beckers, Marie-Jeanne Van Laethem en zoon Piet

Jm. Gustaaf Haling

Gedachtenis voor alle overleden gelovigen

Jm. Mariette en Victor Libon-Teuchies

GORS-OPLEEUW

Gedachtenisviering Gerard Mercken

Jean Coenen

Frans Lammens en Alida Dams, kinderen en kleinkinderen

Ghijsens Jeanne en Lenaers Guillaume

Cuyxs Irma en Ghijsens Louis

Jean Leonaers

St. Laurent Guffens, Marie-Louise Rubens

St. Familie Cartenstart-Groffils en kinderen

St. Valgaerts-Briers en Ivo

St. Delvaux Christiaan, Hendrik Knaepen-Lievesoens

St. Motmans-Kienen

St. Lambert Cox, Johannes Jacobs

St. E.H. Ghysens Egidius

HENDRIEKEN-VOORT

Jean Goffin en familie

Fam. Goffin Robijns-Willems-Vos & Cauffman

Georges en Lucienne Deroulou-Sprimon en ouders

Leen Billion

HOEPERTINGEN

mis voor de parochie

Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

Ter ere van Sint-Blasius

Rudi Marès

Julien & Lucie Lux-Loix

René & Louise Vannitsen-Lux

Rosa Depae, Jaak Delmotte

Philemon Delmotte

Benny & Olga Leunen Basteyns

Mis voor alle overleden parochianen

Amelie Tilkens

Louis Ramakers, Jean Ramakers

Emile Magon en Lucie Driesmans

Carolus & Alexandrine Bomans-Knapen

Christiaan & Leopoldine Bomans

Victor Leemans en Maria Daenen

Hubert Reynders, Sophie Vrijdaghs

Familie Schuurmans-Juprelle, Elise Schuurmans

JESSEREN

Gm. Johnny Souverijns, Edgard Putzeys-Paula Wijnants, Leon Souverijns-Paula Billen

Jm. Laurent Warnants-Pauline Souvereyns

Jm. Jozef Mombeek en Rozaline Houben

Gm. voor al onze overleden parochianen

KERNIEL

Viering voor al onze overleden parochianen

St. voor overleden parochianen

RIJKEL

St. Fam. Colemonts

Samengevoegde stichting families Robijns, Ghijsens, Benaets en Anthoons

Samengevoegde stichting families Vanbergen-Vandenrijdt, Lux en Schoenaers

families Claes-Robijns, Vanheer-Schoenaers – Stas,en Ciaes-Vanheer

jaarmis voor Emiel Pulinx en Menanie Vandenrijdt  

familie Diels Smeers

Jacques Breesch

Martens Clement en America Josephine en Marcelleke,
Motmans Luc en Milissen Michiel

Vanclée Josée en de familie Lesuisse

Arthur Henderix en Serafine Henderix,
Oscar Vanheer en Alice Schoenaers, Arthur Henderix en Marie Robijns

Eugène en Roger Reymen, Helene Smeers,
Jean en Tony Everearts, Augusta Claes en Simone Vanhacht

FEDERATIE

We bidden ook voor alle overleden van Borgloon die dit jaar zijn overleden. De familie heeft in een aantal gevallen zelfs niet de kans gehad om op een waardige manier afscheid te nemen.

Door SC