di. mrt 21st, 2023

Op deze dag waarop we de vrede herdenken, namelijk de wapenstilstand van de eerste wereldoorlog willen we bidden voor alle gesneuvelden in oorlogen kortbij en veraf met het gebed van Franciscus van Assisi.

Om 11 uur stipt, het uur dat de documenten rond Wapenstilstand ondertekend werd, zullen de kerkklokken luiden. De vaderlandslievende verenigingen zouden het erg appreciëren als we op dat ogenblik even in gedachte bij de slachtoffers verwijlen.

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Door SC