za. dec 3rd, 2022

Maand: december 2020

KERSTGROET VAN PASTOOR MARCEL

Beste lezer en parochiaan, Kerstmis is dit jaar een eigenaardige beleving door de beperkte fysieke contactmogelijkheid. Het feest dat bij uitstek een gezinsfeest is zal in het klein moeten gevierd worden. Gelukkig zijn er ook andere vormen van contact; via telefoon, een kerstkaartje, een mailbericht of SMS-je. Breng aan uw familieleden in de rust en verzorgingshuizen onze kerstwensen over en…

Lees meer

“Open Kerk” in onze federatie bij Kerstmis

OPEN KERK Een dikke proficiat aan de kerkfabriek met de realisatie van de vernieuwde St-Odulphuskerk. Bezoekers zijn getroffen door de schoonheid en de waardigheid van onze centrumkerk. Intussen hebben we al beperkt bezoek kunnen toelaten. Vanaf de dag voor kerstmis is vrij bezoek aan de kerk mogelijk, rekening houdend met de gevraagde coronamaatregelen. Voor de kleinsten is bezoek aan de…

Lees meer

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – Lezingen

Eerste Lezing: 2 Sam 7, 1-5, 8b-11, 16 Toen Koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: 'Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat…

Lees meer

LIVESTREAM VAN DE VIERINGEN

Vanaf 20 december gaan we vanuit de centrumkerk van onze pastorale eenheid de vieringen live streamen op het gewone uur van 10u30. Om deze voor iedereen toegankelijk te maken doen we dat op het Youtube-kanaal van onze "pastorale eenheid Borgloon" of op de Facebook-pagina van onze Pastorale Eenheid Ook de viering van 25 december streamen we rechtstreeks om 10u30 vanuit…

Lees meer

wERELDLICHTJESDAG

Vandaag is het Wereldlichtjesdag. Mensen over de hele wereld steken dan om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. De oproep is afkomstig van onze parochie Hoepertingen maar laten we in heel Borgloon vanavond een kaarsje branden om te zorgen voor een lichtpuntje in donkere dagen, om aan iedereen die een zoon of dochter heeft moeten afgeven een…

Lees meer

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – LEZINGEN

Eerste lezing: Js 61, 1-2a, 10-11 De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.…

Lees meer

Tweede zondag van de advent – lezingen

Eerste Lezing: Jes 40, 1-5, 9-11 Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een…

Lees meer

Internationale dag van de vrijwilliger

God gebeurt.  Hij krijgt handen en voeten in zoveel mensen, die zich vrijwillig inzetten voor andere mensen.   1 op de 8 Vlaming vrijwilligt en uit het derde jaarrapport van de Katholieke Kerk in België dat verscheen op 18 november jl. blijkt dat de parochies in België maar liefst 141.054 vrijwilligers tellen, goed voor zo’n tweeduizend initiatieven ten dienste van mensen.  Vrijwilligers in…

Lees meer