do. mrt 23rd, 2023

God gebeurt.  Hij krijgt handen en voeten in zoveel mensen, die zich vrijwillig inzetten voor andere mensen.  

1 op de 8 Vlaming vrijwilligt en uit het derde jaarrapport van de Katholieke Kerk in België dat verscheen op 18 november jl. blijkt dat de parochies in België maar liefst 141.054 vrijwilligers tellen, goed voor zo’n tweeduizend initiatieven ten dienste van mensen.  Vrijwilligers in pastorale eenheden  gaan o.a. voor in gebedsdiensten of uitvaarten, geven catechese of vorming, verzekeren de goede werking van samenwerkingsverbanden, proberen de noden van kwetsbare mensen te lenigen, staan in voor het beheer van geld en patrimonium. 

Elk jaar op 5 december is er internationale dag van de vrijwilliger.  Overal ter wereld worden vrijwilligers in de bloemetjes gezet.  Dit jaar kreeg deze internationale dag als thema ‘Kracht’.  Op de affiche staan er naast ‘Kracht’ ook nog woorden als paraat, energetisch, betekenisvol, positief, dynamisch.    

Veel van onze vrijwilligers dragen deze eigenschappen in zich.  We zijn hen dan ook oprecht dankbaar om wat ze betekenen voor onze Kerk ter plekke.  

Aan al onze vrijwilligers : veel kracht en enthousiasme om na dit moeilijke jaar uit te kijken naar 2021.  

Door SC