ma. dec 5th, 2022

Beste lezer en parochiaan,

Kerstmis is dit jaar een eigenaardige beleving door de beperkte fysieke contactmogelijkheid. Het feest dat bij uitstek een gezinsfeest is zal in het klein moeten gevierd worden. Gelukkig zijn er ook andere vormen van contact; via telefoon, een kerstkaartje, een mailbericht of SMS-je. Breng aan uw familieleden in de rust en verzorgingshuizen onze kerstwensen over en aan de zieken, bijzonder zij die door het coronavirus zijn getroffen. De verbondenheid met elkaar voelen we nog des te meer aan als belangrijk in ons leven. Kerstmis kan ons ook helpen ‘te zien naar binnen’. Licht dat Christus brengt en vrede die Hij in ons hart legt. Hem ontmoeten in de stilte van ons hart, bewogen worden door de mooie kerstboodschap, u laten raken door een of ander woord uit de heilige schrift, dat hoop en perspectief biedt in deze donkere dagen van de jaar-wende.

 Ik wens u een zalige kerst.

Marcel Rouffa, uw pastoor

Door SC