di. sep 27th, 2022

Maand: maart 2021

PALMZONDAG – LITURGIE

Ook vandaag streamen we de viering van Palmzondag vanuit de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. U kunt de viering rechtstreeks volgen op een van onze kanalen (we starten om 10u30) : Facebook : https://www.facebook.com/kerkborgloon Youtube : (25) Pastorale Eenheid Borgloon Twitch : https://www.twitch.tv/peodilia https://youtu.be/ha5VpdK2m40

Lees meer

PALMZONDAG – LEZINGEN

We hebben de viering van Palmzondag ook voorzien van een boekje waar jullie de volledige viering in kunnen volgen. Download het boekje via deze link. PalmzondagDownload Evangelie palmwijding Mc 11, 1-10 Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de  richting van Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: 'Gaat naar het dorp,…

Lees meer

Programma “GOEDE WEEK” 2021

Planning Palmzondag en de Goede Week Maximum 15 aanwezigen mogen aanwezig zijn in het kerkgebouw. Neem bij het kerkbezoek de nodige veiligheidsmaatregelen in acht. Palmzondag Volgende kerken zijn open op de aangeduide uren: Op de vooravond, zaterdag 27 maart: Kerniel 17.00 u. - 18.00 u. Gotem 17.30 u. - 18.30 u. Jesseren 18.00 u. - 19.00 u Palmzondag 28 maart:…

Lees meer

5de zondag van de veertigdagentijd – liturgie

Ook vandaag streamen we de viering vanuit de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. U kunt de viering rechtstreeks volgen op een van onze kanalen (we starten om 10u30) : Facebook : https://www.facebook.com/kerkborgloon Youtube : (25) Pastorale Eenheid Borgloon Twitch : https://www.twitch.tv/peodilia Vanaf 13u00 kunt u de viering ook terugvinden op deze pagina om hem te herbekijken. https://videopress.com/v/53mOQBIf?preloadContent=metadata

Lees meer

5de zondag van de veertigdagentijd – lezingen

Eerste Lezing: Jer 31, 31-34 Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was - godsspraak van…

Lees meer

4de zondag van de 40-dagentijd – lezingen

Eerste Lezing: 2 Kron 36, 14-16. 19-23 In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen, stuurde al maar gezanten naar hun toe, want Hij had medelijden met zijn…

Lees meer

Monsterkoekjes

Dit jaar kunnen we helaas geen sobere maaltijd organiseren omwille van corona maar we hebben niet stilgezeten en brengen we een creatieve actie. De Monsterkoekjes Deze zijn helaas VOLLEDIG UITVERKOCHT en vielen in de smaak bij velen onder jullie. U kan Broederlijk delen nog altijd steunen via een gift de website www.broederlijkdelen.be of steun met een SMS Stuur het woord…

Lees meer