za. jun 3rd, 2023

Planning Palmzondag en de Goede Week

Maximum 15 aanwezigen mogen aanwezig zijn in het kerkgebouw.

Neem bij het kerkbezoek de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.

Palmzondag

Volgende kerken zijn open op de aangeduide uren:

Op de vooravond, zaterdag 27 maart:

Kerniel 17.00 u. – 18.00 u.

Gotem 17.30 u. – 18.30 u.

Jesseren 18.00 u. – 19.00 u

Palmzondag 28 maart:

Borgloon vanaf 11.30 u.

Grootloon tussen 9.00 u. en 16.00 u.

Haren van 9.00 u. tot 10.00 u.

Hendrieken-Voort van 9.00 u. tot 11.00 u.

Hoepertingen van 9.00 u. tot 10.00 u.

Rijkel van 14.00 u. tot 15.00 u.  opgelet uur wijziging!

Gors-Opleeuw van 11.00 u. tot 12.00 u.

Broekom op kerkhof van 14.00 u. tot 15.00 u.

Er mogen géén  manden met gezegende palmtakkenaangeboden worden binnen of buiten het kerkgebouw. Kaartjes met één  gezegend palmtakje worden veilig klaar gemaakt en op een aantal stoelen in de kerk leggen. Als je dan komt om even te bidden, kan je er zo eentje meenemen.

Biechtgelegenheid

Op dinsdag 30 maart van 18 tot 19 uur is er is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening in de St-Odulphuskerk. Een biechtgesprek gebeurt omwille van covid19 niet in de biechtstoel maar vooraan in het rechterzijkoor. Buiten dat moment kan ook een persoonlijk biechtgesprek aangevraagd worden in de dekenij, tel. 012 74 11 69.

Witte Donderdag

Er is geen liturgie van het laatste avondmaal. Wel stille en persoonlijke aanbidding in de kerken van:

Jesseren van 10.00 u. tot 11.00 u.

Hoepertingen van 14.00 u. tot 15.00 u.

Borgloon van 19.00 u. tot 20.00 u.

Je komt binnen het aangegeven uur en bepaalt zelf de duur van je verblijf, houd er rekening mee dat het maximum aantal aanwezigen van 15 personen niet overschreden mag worden.

Goede Vrijdag

Tussen 14.30 en 15.30 u. is er gelegenheid om een persoonlijke kruisweg te doen in dezelfde kerken als op palmzondag: men kan dan de rondgang van de kerk doen. Respecteer wel de afstand. Je kan een aangereikte tekst benutten. Als er minder dan vijftien aanwezigen zijn om 15 u  kan de kruisweg gezamenlijk gebeden worden.

Via de website is ook een kruisweg digitaal aangeboden; je kan ook deze kans benutten.

De jongeren die zich voorbereiden op hun vormsel zullen een kruiswegwandeling doen in Bommershoven bij 8 opgestelde kruisen met opdrachten.  We wandelen per catechesegroep. Groep 1 vertrekt om 17.00u aan de kerk van Bommershoven, Groep 2 vertrekt om 17.15u, Groep 3 om 17.30u en Groep 4 om 17u45.

Stille Zaterdag

De Paaswake zal dit jaar geen publieke viering zijn, wel een gestreamde viering live te volgen om 18.00 u.

Paasdag

De geplande eucharistievieringen in ‘open lucht’ kunnen door de laatste coronamaatregelen niet doorgaan. Enkel de gestreamde viering vanuit de St Odulphuskerk om 10.30u. kunnen we op digitale wijze uitzenden.

Paasmaandag.

Om het gemis van de Paasvieringen te compenseren bieden wij de gelovige de kans om de paascommunie te ontvangen op Paasmaandag. Men komt naar de kerk en bidt even persoonlijk aan de hand van een aangereikt kaartje. Op aanduiding van de voorganger komt men naar voren om met enkelen tegelijk de heilige communie te ontvangen. Men keert terug naar zijn plaats en bidt even persoonlijk verder. Men verlaat de kerk zo mogelijk langs een andere uitgang. Op deze wijze is een doorschuiven mogelijk en kan een groter aantal deelnemers bereikt worden. En zo hebben jullie de kans uw Pasen te houden. Op de plaatsen waar de priester niet zelf aanwezig kan zijn, wordt de paascommunie uitgereikt door een gebedsleider.

Borgloon tussen 10.30 u. en 11.30 u.

Haren tussen 9.00 u. en 10.00 u.

Hendrieken-Voort tussen 10.00 u. en 11.00 u.

Hoepertingen tussen  9.00 u. en 10.00 u.

Jesseren tussen 9.00 u. en 10.00 u.

Gors Opleeuw tussen 11.00 u. en 12.00 u.

Gotem tussen 9.00 u. en 10.00 u.

Kerniel tussen 10.30 u. en 11.30u.

Rijkel  tussen 10.00 u. en 11.00 u.

Ziekencommunie

Van maandag tot donderdag van de Goede Week kan de paascommunie bezorgd worden aan de zieken en hoogbejaarden die er om vragen. Aarzel niet dit tijdig aan te vragen. Tel. dekenij 012 74 11 69 of via de parochiale contactpersoon of via secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be

Beste gelovigen,

maak de Goede Week en Pasen ondanks de ongewone omstandigheden tot een bewuste uiting van u toebehoren aan Christus; voor ons gestorven en verrezen.

pastoor Marcel

Door SC