za. dec 3rd, 2022

Maand: april 2021

Overlijden Guido Wirix

Onze Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon en de kerkraad van de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel melden u het overlijden van Guido Wirix. Guido was jarenlang de voorzitter van de kerkraad. Wij betuigen aan de familie en vrienden van Guido onze christelijke deelneming. Een psalm van David.  De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene…

Lees meer

Vierde Paaszondag

'De goede herder geeft zijn leven’.                                                    (Joh.10,11-18). De titel van dit evangelie, hoeft geen verhaal; het is de pijler van ons geloof. Wat de schapen betreft!Daar stelt zich de vraag naar het waarom.Waarom worden wij zo vaak uit elkaar gespeeld?Zoek het maar uit, 1001 redenen, met waar en onwaarheden! Liefde betekent in dit evangelie,wederzijdse kennis.Ik ken mijn Vader en mijn Vader kent Mij.Ik…

Lees meer

Vierde Paaszondag – Lezingen

Eerste Lezing: Hand 4, 8-12 In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: 'Overheden van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër…

Lees meer

Roepingenzondag

Heer Jezus,Gij zijt de goede herder. Gij komt naar ons toeen roept ieder bij naam.Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.Open onze oren voor uw stem, neem onze angst weg om te antwoorden. Verdiep het vertrouwen van jonge partnersom het met elkaar als gehuwden te wagen. Geef ons religieuzen en godgewijden,profeten voor vandaag. …

Lees meer

Derde Paaszondag – Homilie

We bieden u de homilie van de zondag aan door één van de priesters van ons dekenaat Sint-Truiden. Deze week van P. Zbigniew Opyd o.m.i.  Zusters en Broeders in de Verrezen Heer. In de eerste lezing haalt Petrus zwaar uit naar het volk. Zij hebben Jezus, de Leidsman ten leven, verloochend en gedood. Mocht Petrus dat zeggen? Hij die recent…

Lees meer

Derde Paaszondag

We lezen en luisteren naar die oude verhalen vanuit het geloof dat God ons daarin ook vandaag persoonlijk toespreekt.  Zoals hij vroeger sprak tot Abraham, Mozes, Jeremia en zovele anderen, zo spreekt Hij tot elk van ons.We mogen vertrouwen op de kracht van dit levend Woord : wanneer God zich tot ons richt en wij ons hart voor Hem openen, kan er werkelijk…

Lees meer

Bedankt

We willen iedereen bedanken die onze pastorale eenheid, kerkraden en parochies administratief ondersteunen. Zonder jullie stonden we nergens. Ook onze dekenale secretarissen, Marie-Jeanne & Eric zetten we vandaag graag in de bloementjes.

Lees meer

Logo PAstorale Eenheid Heilige Odilia

Sinds vandaag heeft onze Pastorale Eenheid een nieuw logo. We stellen hem graag aan u voor: Levensboom met de drie koppen die zowel de drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest) voorstellen als die van de drie zondagskerken (Hoepertingen, Jesseren en Borgloon).We zien ook dat de drie-eenheid en de drie zondagskerken het geheel dragen.De blaadjes stellen de parochies en de gelovigen (Volk…

Lees meer

Beloken Pasen

Eerste Lezing: Handelingen 4, 32-35 De menigte die het geloof had aangenomen was een van hart en een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen.…

Lees meer

Pasen 2021 : hoop, solidariteit en leven

Bisschoppen roepen op om alle kerkklokken te laten luiden op Pasen om 12 uur  Omwille van corona en de beperking tot maximaal 15 personen in de publieke vieringen, wordt het net als vorig jaar geen Pasen zoals anders. Maar daarom wordt het niet minder Pasen. Meer dan ooit brengt de paasboodschap in deze moeilijke tijd hoop en toekomst. Jezus overwint…

Lees meer