di. mei 24th, 2022

God van leven, zie genadig neer op ons mensen op zoek naar een nieuw begin, op zoek naar licht en leven.

Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag om hier samen het feest van Pasen te vieren, de opstanding van Jezus die ondanks de ondergang van de dood, een nieuwe dageraad geworden is voor alle tijden.

Moge Hij tot leven komen in ons en in heel onze gemeenschap.

Amen.

Zalig Pasen!

Door SC