zo. mei 28th, 2023

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder. 
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven 
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem, 
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag. 

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens 
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons 
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde 
in heel uw schepping wordt gehoord.

+ Lode Aerts, bisschop van Brugge

Ben je geroepen?

Iedere christen is geroepen om Jezus te volgen. We worden elke dag geroepen om ‘ja’ te zeggen tegen God en tegen onze naaste. Voor sommigen onder ons gaat de roeping een stukje verder. Ze kiezen voor een roeping als priester, diaken, parochieassistent(e) of pastor in de zorg.

Ben je geroepen om net als pastoor Marcel om priester te worden? Klik dan hier voor mee informatie.

Zin om net als Gert diaken te worden? Klik dan snel op deze link.

Of zoals Sabine kies je om parochieassistente te worden? Klik dan snel op deze link.

Ook in de zorg hebben we pastores om mensen bij te staan. Alle info vind je hier

Door SC