do. mrt 23rd, 2023
‘De goede herder geeft zijn leven’.                                                    (Joh.10,11-18).
 
De titel van dit evangelie, hoeft geen verhaal; het is de pijler van ons geloof.
 
Wat de schapen betreft!
Daar stelt zich de vraag naar het waarom.
Waarom worden wij zo vaak uit elkaar gespeeld?
Zoek het maar uit, 1001 redenen, met waar en onwaarheden!
 
Liefde betekent in dit evangelie,
wederzijdse kennis.
Ik ken mijn Vader en mijn Vader kent Mij.
Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij.
Wat mij fascineert in dit evangelie, is dat Jezus zelf zegt.
‘Niets is onvoorwaardelijk.
Ik heb Mijn leven gegeven om het later weer terug te nemen.
Niemand neemt het Mij af maar ik geef het uit Mijzelf, uit liefde.
Macht heb Ik om het te geven en macht om te terug te nemen:
dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen’.
De kern van ons verrijzenisgeloof met als enige noemer, God is liefde.
Aan zijn totale voorgave, ging een wederzijdse kennis vooraf.
Voor ons het geloofsmysterie.
   
Nu spreek ik voor mijzelf,
mijn waarheid hoeft die van een ander niet te zijn.
Ik ben ook maar een arbeider van het elfde uur en spreek in de taal van mensen.  
Wat ik uit het voorgaande onthoud is
dat als iemand meent te mogen zeggen,
dat ‘echte liefde’ zich niet bezondigt aan eigenliefde,
omdat ze dan zichzelf zou vernietigen… die vertelt een dwaasheid.
 
Iemand die daarentegen zegt,
dat ‘echte liefde’ zich niet bezondigt aan onbezonnen eigenliefde… vertelt een wijsheid.
 
Alles heeft zijn grenzen,
zowel de liefde, als de democratie, maar ook de macht!
Als je bereid bent, net zoals Jezus om voor het goede te strijden, te lijden ja zelfs te sterven.
vervalt het begrip onvoorwaardelijk door het toedoen van het zinvolle goede.
 ‘Ik ben gekomen om de wereld te redden’.
 Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen.
         
Martin Luther King, zei hierover:
‘Ik geloof dat er ooit een tijd komt waarin mensen vrede, eerbied en respect voor elkaar kunnen aanvaarden als een universele wet’.
 
Noot.
Weet dat elkaar kunnen vergeven een van de krachtigste gaven van de liefde is.
Heb je, jezelf toch overschat weet dat er altijd een weg terug is.

Jef Goossens, diaken                                                                                                     

Door SC