di. mrt 21st, 2023

De Pastorale Eenheid Heilige Odilia wenst aan alle moeders een fijne moederdag. We nemen jullie allemaal mee in ons gebed.

Voor moeders en allen die met moederlijke zorg klaarstaan voor anderen,
dat zij al wie God hen toevertrouwt, geduldig en liefdevol begeleiden op hun weg.
Laten wij bidden.

Voor moeders en allen aan wie de zorg voor kinderen is toevertrouwd,
dat zij Gods liefde vertolken in het gewone en buitengewone van elke dag.
Laten wij bidden.

Voor vrouwen en mannen die leven met een onvervuld verlangen naar een kind,
dat zij zich liefdevol omringd weten door mensen die de pijn mee helpen dragen.
Laten wij bidden.

Voor moeders en vaders die rouwen om hun kind,
dat zij steun en troost vinden bij God en bij mensen die hen nabij zijn,
dat zij kracht krijgen voor de toekomst.
Laten wij bidden.

Door SC