do. mrt 23rd, 2023

Jezus bidt voor zijn leerlingen

In het evangelie van deze 7de paaszondag, horen we Jezus bidden voor zijn leerlingen. 
Pasen is al 6 weken voorbij, en toch komt het evangelie van vandaag uit de afscheidsrede, het afscheidsgebed van Jezus op het Laatste Avondmaal.  Het is een goede keuze, want het sluit helemaal aan bij wat we op Onze Lieve Hemelvaart hoorden.  Toen zond Jezus zijn leerlingen de wereld in om zijn boodschap van liefde en vrede uit te dragen, en vandaag bidt Hij dat ze dat in eenheid zouden doen.

Daarnaast houdt Jezus ons voor ogen dat ‘we wel in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn’

Hij bidt niet dat zijn leerlingen, en dus ook wij, de wereld achter ons zouden laten, maar dat God ons zou beschermen tegen het kwaad in de wereld.
Tegelijk zendt Hij ons die wereld van geweld en onderdrukking in, om dienstbaar te zijn. 
Hij zendt ons om dienstbaar te zijn voor elkaar, voor zwakken, armen en kansarmen, voor al onze medemensen.

Wij christenen zijn gezonden om de missie van Jezus verder te zetten.  Hiervoor vertrouwt de Heer ons toe aan de liefdevolle zorg van zijn Vader.

In deze dagen op weg naar Pinksteren worden we uitgenodigd om te bidden met geloof.  Als we ons aansluiten bij het gebed van Jezus, die van ganser harte bidt dat wij één mogen zijn, hebben we geloof nodig. 
We hebben dan het geloof in God de Vader, in Jezus, Gods zoon en in de Heilige Geest nodig.
Weet dat het geloof steeds samengaat met ‘hoop en liefde’. 

Laten we daarom vandaag de Heilige Geest vragen om onze Gids te zijn,
dat we leren zien met ogen van geloof, hoop en liefde,
opdat we samen met onze medemensen op de weg van Jezus mogen verder gaan
en één mogen worden. Amen.


Diaken Gert Dujardin

Door SC