di. mrt 21st, 2023

Pinksteren?

De lezingen van deze zondag stellen ons diepe vragen over ons christen-zijn in deze woelige tijd. Een van deze vragen is:  hoe gaan we om met de gave van de Heilige Geest die we bij ons doopsel en vormsel in volle mate ontvingen?
Hier mijn eigen visie daarover.

Op Pinksteren hebben we de gave van de Geest ontvangen niet om te zwijgen, noch als burgers, noch als leden van de Kerk, noch over wat rondom ons gebeurt, noch over wat in de brede wereld gebeurt!
Ik ben maar een ‘christen-in-wording’ maar ik kan niet zwijgen over hetgeen deze dagen in Palestina gebeurt.
Wat zich daar afspeelt is het resultaat van 73 jaar meedogenloze onderdrukking van het Palestijnse volk door de Zionisten van de in 1948 eenzijdig opgerichte staat Israël.
Ze trachten van toen af door alle mogelijke, gewelddadige middelen de Palestijnen uit hun land te zetten of uit te roeien (etnische zuivering van Palestina). Ze doen dat met de volledige steun van de U.S.A. en hun Westerse geallieerden (de Europese Unie op de eerste linie).
Door hun berichtgeving voeden al onze media, trouwe dienaars van de machthebbers, ons sinds onze kinderjaren met het beeld dat de Israëliërs in alle situaties slachtoffers zijn en de Palestijnen terroristen.

Politici en kerkleiders in ons land zwijgen al 73 jaar over de echte oorzaken van het conflict uit schrik beschouwd te worden – vooral door de machtige Israëlische lobby die overal aanwezig is – als ‘antisemieten’. Ze beperken zich tot algemene oproepen tot vrede en het staken van geweld zonder ooit de echte schuldigen aan te wijzen.

Het spook van de uitroeiing van 6 miljoen Joden tijdens WOII (de zogenaamde Shoah) door de nazi’s, de fascisten en hun collaborateurs zweeft nog altijd in heel Europa en snoert de monden van wie zou moeten spreken en schreeuwen tegen de onderdrukking van het Palestijnse volk.
Zodoende geven ze bewust ‘carte blanche’ aan de Zionisten van de staat Israël om te doen wat ze willen, tot het voortdurend stelen van Palestijnse grond door de Israëlische kolonisten en het aanmaken en opslaan van atoombommen.

Als stilzwijgende en beschaafde Europeanen laten we zo de prijs van de Shoah niet in eerste instantie door de Duitsers en de Italianen betalen, maar door de Palestijnen. Ze moeten gewoon aanvaarden uitgeroeid te worden met al hun gezinnen. Deze uitroeiing van honderdduizenden onschuldige Palestijnen door het nietsontziend geweld van de Zionisten (de zogenaamde Nakba) is al begonnen in mei 1948 en gaat nog altijd door met het gebruik van hoogtechnologische wapens en vernietigende bombardementen in de Gazastrook, de grootste openluchtgevangenis van de wereld.

Als de Palestijnen zich daartegen proberen te verzetten, ook door het wanhopige schieten van artisanale raketten vanuit de Gazastrook, worden ze door de hypocrisie van ons Westerlingen bestempeld als terroristen en worden de redenen van hun strijd met alle middelen verzwegen.

Ik ben gelukkig opgegroeid in een cultuur van volledige misprijzing voor de moordende ideologie van nazi’s en fascisten van allerlei soorten, van alle tijden en overal ter wereld en ik ben zeker geen ‘antisemiet’.
Ik ben wel overtuigend ‘antizionist’ en ik zie in hun al 73 jaar oude onderdrukking van het Palestijnse volk een van de grootste oorzaken van het opkomende antisemitisme overal in de wereld.

pastoor Sandro Moretti, Alken

Door SC