wo. mei 31st, 2023

Het evangelie en de spirituele traditie van de kerk stellen niet de theoretische vraag of er wel of niet een god bestaat; ze stellen wel de vraag hoe we dichter bij Hem kunnen komen, hoe we meer vanuit Hem en in Hem kunnen leven.  En dat is toch wel een ander perspectief.
Gelovig leven begint er niet mee dat ge een theoretisch vraagstuk gaat oplossen; Gelovig leven begint door twee dingen te gaan doen: door te gaan bidden en door concreet te gaan liefhebben.

Als we dat doen, als we bidden en als we concreet liefhebben, dan zijn we al ‘in God’. Of beter nog: dan is God al in ons. Evangelie vraagt ons geen theoretisch antwoord, maar toont en geeft ons een praktische weg, een handleiding die ons helpt om open te komen voor Gods liefdevolle aanwezigheid.

Het antwoord op de vraag ‘Bestaat God?’ is dus ‘Durf te bidden!’ en ‘Durf lief te hebben!’ Dan zult ge God van binnenuit leren kennen. Dan zult gij steeds meer in God gaan leven en God zal steeds meer in u gaan leven. Dan zullen we steeds meer opgenomen worden in het goddelijke leven en dan zal het goddelijke leven steeds meer opgenomen worden in ons menselijke leven.

God is oneindig groot; is niet te vangen en niet te vatten; maar Hij is tegelijk oneindig klein; oneindig nederig; oneindig dienstbaar. Ja, God is liefde: God is het eeuwige onverwoestbare gebeuren van de liefde tussen de Vader en de Zoon in de eenheid en de verbondenheid van de heilige Geest. Laten wij blij en dankbaar zijn dat wij voor altijd in die liefde mogen wonen.

Deken Wim       

Door SC