zo. feb 5th, 2023

Morgen worden we door Mgr. Hoogmartens aangesteld als een pastorale eenheid met verschillende geloofskernen. Als het ware één nieuwe grote parochie die de vroegere 13 parochies bevat.

Eenheid in verscheidenheid, de geloofskernen zullen hun eigen accenten kunnen blijven leggen maar werken allemaal naar éénzelfde doel toe. De Sint-Odulphuskerk wordt onze centrale zondagskerk, daarnaast blijven de Sint-Vedastuskerk en de Kruisverheffingskerk hoofdkerken. De andere kerken kunnen gebruikt worden voor speciale gelegenheden behalve als ze een andere bestemming hebben gekregen of zullen krijgen

Een pastorale eenheid steunt op vier pijlers: liturgie, verkondiging (catechese), diaconie en zorg voor het materiële. Elk van deze pijler is verbonden met de pastorale eenheid maar is ook verscheiden in haar taken.

Om die eenheid nog meer in de kijker te zetten hebben alle pijlers een eigen logo gekregen welke afgeleid is van het hoofdlogo. We krijgen dus een logo voor de pijler liturgie (met de kinderwoorddiensten en de gezinsvieringen), voor de pijler verkondiging (Doop, eerste communie, Vormsel, ….) en een logo voor de pijler diaconie welke in onze pastorale eenheid gedragen wordt door Warm Borgloon.

Zo vergroten we de herkenbaarheid van al onze diensten en vormen we allemaal samen Kerk. Samen Kerk, samen sterk!

Website pastorale eenheid

Website jongerenpastoraal (verkondiging)

Website Warm Borgloon (diaconie)

Door SC