za. dec 3rd, 2022

Maand: augustus 2021

Eenentwingste zondag door het jaar

Eerste Lezing: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden richtte Jozua zich tot het volk en sprak: 'Zo spreekt de Heer God van Israël: Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan…

Lees meer

Tenhemelopneming van Maria

Eerste Lezing: Apok 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab De tempel van God in de hemel ging open en er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had…

Lees meer

DOOP Riff Roberti-AERDEN

Zondag 1 augustus werd in de St-Odulphuskerk Riff Roberti-Aerden gedoopt, zoontje van Roberti Verena en Aerden Stephanie, wonend te Ulbeek. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Lees meer

Diakenwijding op 29 augustus

Op zondag 29 augustus om 15.00 u. wordt Serge Casier-Van Empten in de St-Odulphuskerk door onze bisschop Patrick tot diaken gewijd. Dit zal een feestelijk moment zijn in onze pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon. Serge vroeg aan Hugo Heeren-Bovy, diaken in Gingelom een beschrijving te geven van wat een diakengezin betekent in een geloofsgemeenschap. Lees hieronder een boeiend getuigenis uit…

Lees meer

Zangkoor Jubilate Hoepertingen

Na een maandenlange pauze omwille van corona is eindelijk het moment aangebroken om de koorrepetities te hervatten. Op donderdag 2 september 2021 om 20 u. mogen de zangers zich weer aanmelden in de kerk. Uiteraard zullen we alle geldende regels zoals mondmasker dragen en afstand houden, nauwgezet naleven. Zeker is dat de leden van het koor zitten te popelen om…

Lees meer

Doop Arthur Vanoirbeek

Zondag 1 augustus werd in de St-Vedastuskerk Arthur Vanoirbeek gedoopt, zoontje van Koen Vanoirbeek en Stephanie Spreuwers, wonend in de Warandestraat. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden

Lees meer

Doop Cyriel Theysmans

In de parochiekerk Sint-Vedastus van Hoepertingen werd op zondag 25 juli Cyriel Theysmans gedoopt, zoon van Tom Theysmans en Melanie Jacobs en wonend in Hamveld. We wensen Cyriel en zijn familie van harte proficiat en we hopen dat Cyriel met de steun van zijn familie, van de parochiegemeenschap van Hoepertingen en van gans de Pastorale Eenheid heilige Odilia Borgloon moge…

Lees meer

DE Catte Aline

Aline De Catteje levensboek is volgeschrevenje hebt het zachtjes dichtgedaanwij zullen 't lezen en herlezenzo blijf je bij ons voortbestaan.Boudewijn Knevels Zaterdag 7 augustus hebben wij gelovig afscheid genomen in de kerk van Gotem van mevrouw De Catte Aline In de leeftijd van 97 jaar. We bieden aan de familie onze oprechte deelneming aan en bidden om steun, troost en…

Lees meer

Doop Felien Van den Eeden-Meuwis

Zondag 1 augustus werd in de kerk van Gotem Felien Van den Eeden-Meuwis gedoopt, dochtertje van Meuwis Liesje en Van den Eeden Simon, wonend aan de St-Truidersteenweg. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Lees meer

Negentiende zondag door het jaar – homilie

‘Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten…

Lees meer

Negentiende zondag door het jaar – lezingen

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 4-8 In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: 'Het wordt mij te veel, Heer; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.' Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep…

Lees meer