wo. jun 29th, 2022

Op zondag 29 augustus om 15.00 u. wordt Serge Casier-Van Empten in de St-Odulphuskerk door onze bisschop Patrick tot diaken gewijd. Dit zal een feestelijk moment zijn in onze pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon. Serge vroeg aan Hugo Heeren-Bovy, diaken in Gingelom een beschrijving te geven van wat een diakengezin betekent in een geloofsgemeenschap. Lees hieronder een boeiend getuigenis uit ons dekenaat St Truiden.

Met vreugde mogen wij een nieuwe diaken begroeten in ons dekenaat.

Serge en Sabine zullen door onze bisschop Patrick gewijd worden in Borgloon.

Diakens, je vind ze in alle soorten.

Zoveel verscheidene mensen er zijn, zoveel verscheidene diakens zal je vinden.

Wat bezielt een mens om diaken te worden?

Diaken word je omdat je geroepen bent. Niet zoals je iemands naam noemt maar omdat je op een speciale manier geraakt wordt door God. Dat gebeurt meestal via iemand die jou kent en je bezig ziet in je dagelijks doen en laten. Of omdat je voorbeelden ziet en kent van diakens in je buurt, je parochie of elders.

Het is best wel een rare gewaarwording, “roeping”

De simpele vraag van een, ondertussen overleden priester, of ik er al aan gedacht had om diaken te worden was voldoende om mij anderhalf jaar lang te doen twijfelen.

Maar eens dat de Heer je bij je nekvel grijpt, laat Hij je niet meer los.

Het is zoals in de liefde: je ontmoet iemand, je wordt (aan)geraakt en je kan enkel ja zeggen.

Wat zeer belangrijk is voor de gehuwde diaken is het feit dat zijn echtgenote mee stapt in het verhaal. Zij moet op elk moment van de opleiding en de wijding haar bereidheid en toestemming geven. Jammer genoeg kan de vrouw van een diaken nog niet gewijd worden in het ambt hoewel velen onder hen vaak meer diaken zijn dan hun echtgenoten. Dat wordt al te vaak vergeten door de kerk maar ook de gemeenschap waarin een diakengezin functioneert. Tal van vrouwen hebben al te kennen gegeven dat zij zich als een soort “aanhangsel” voelen van hun man.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de gemeenschap die nu meegaat op de weg naar de wijding, dat achteraf niet zal vergeten.

Maar wat doet een diaken?

De diaken werkt samen met maar niet onder de pastoor. Hij hangt van de bisschop af.

Het woord “diaken” betekent “dienaar” en dan vooral voor de zwakken onder ons: de arme,

de vreemdeling, de zieke en al wie zich op je levensweg aanbiedt en je nodig heeft.

Sommige diakens zijn actief in hun werkomgeving waar zij collega’s soms een luisterend oor bieden. Anderen werken in parochies of in ziekenhuizen als pastor. Nog anderen werken mee in de catechese en de huwelijkspastoraal. In ieder geval zal iedere diaken op tijd en stond dopen en huwelijken inzegenen. Door het steeds dalend aantal priesters worden zij ook vaak ingeschakeld in gebedsvieringen, begrafenissen of als proost links of rechts in verenigingen.

Zoals ik al zei, de verscheidenheid is groot.

Lieve mensen van de pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon, wees blij dat er iemand is in jullie omgeving die zich aandient om voor jullie als diaken dienstbaar te zijn.

Vergeet echter niet dat zijn eerste opdracht er is dienaar te zijn voor zijn gezin.

Dat is een fout die menig diaken maakt in al zijn enthousiasme. Ik kan er van meespreken!

Ieder mens kan maar doen wat in zijn of haar mogelijkheid ligt.

Bidt voor Serge en Sabine en aanvaardt hen beiden als één diakenfamilie.

Waar de ene is, zal ook de andere moeten zijn.

Diaken Hugo Heeren-Laurette Bovy, federatie Gingelom

Door SC