do. mrt 23rd, 2023

Zondag 1 augustus werd in de St-Odulphuskerk Riff Roberti-Aerden gedoopt, zoontje van Roberti Verena en Aerden Stephanie, wonend te Ulbeek. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Door SC