za. jun 3rd, 2023

Donderdag 29 juli werd in de St-Odulphuskerk Alexander Siepka gedoopt, zoontje van Roman en Emilia Siepka en  wonende in de Koningin Astridlaan.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun zoon in liefde op te voeden.

Door SC