di. mrt 21st, 2023

En op zondag 5 september werden in de St-Odulphuskerk Ivana en Jazz-Lynn gedoopt, dochtertjes van Claudia Appeltans, wonende in de Stationsstraat.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met de doop van hun dochtertjes. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders en hun familie om hun kindjes in liefde op te voeden.

Door SC