Doop Marthe De Brucker

Zondag 5 september werd in onze kerk Marthe De Brucker gedoopt, dochtertje van Annelies Feytons en Karl De Brucker ,. wonend op Meers.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor hen en hun familie om hun kindje in liefde op te voeden.