za. jun 3rd, 2023

Zondag 29 augustus werd in de St-Servatius kerk van Grootloon Oona Maesen gedoopt, dochtertje van Eline Haling en Bart Maesen,. wonend aan de Tongersesteenweg.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met de doop van hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders en hun familie om hun kindjes in liefde op te voeden

Door SC