za. dec 3rd, 2022

Maand: oktober 2021

Eenendertigste zondag door het jaar

Eerste lezing: Dt 6, 2-6 Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen, die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer, de God van uw vaderen,…

Lees meer

Vieringen Allerheiligen – Allerzielen

Maandag 1 november Allerheiligen Bommershoven14.00 u.: Gebedsviering Borgloon10.30 u.: Eucharistie St-Odulphuskerk 14.30 u.: Gebedsviering St-Odulphuskerk Gors-Opleeuw          14.30 u.: Gebedsviering Gotem10.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening Hendrieken-Voort15.30 u.: Gebedsviering Hoepertingen 09.00 u.: Eucharistie 14.30 u.: Gebedsviering Jesseren15.30 u.: Gebedsviering Kerniel15.00 u.: Gebedsviering Kuttekoven 13.15 u.: kerkhofzegen Rijkel  14.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening Haren 14.00 u.: Gebedsviering Broekom 14.00 u. gebedsviering in zaaltje Grootloon…

Lees meer