za. dec 3rd, 2022

Maand: november 2021

1ste zondag van de Advent

Eerste Lezing: Jeremia 33, 14-16 Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul, die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En die stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid. Antwoordpsalm :…

Lees meer

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een algemene redactie staan op de overige bladzijden in voor een brede kijk op kerk, religie en samenleving. Een jaarabonnement voor 2022 kost € 44, een steunabonnement kan vanaf € 50. Betalingsgegevens: Pastorale eenheid Heilige Odilia…

Lees meer

Christus Koning

Eerste Lezing: Dan. 7, 13-14 In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen, die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.…

Lees meer