za. dec 3rd, 2022

Maand: december 2021

Aäronzegen

Moge God u zegenen en behoeden. Moge Hij de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn; Moge Hij zijn gelaat naar u toewenden en u vrede schenken. Aan alle lezers, aan u en uw familie, een zalig en gelukkig nieuwjaar!

Lees meer

Overlijden Josée Smolders

bedankt voor al je liefdeje vriendschap en je trouwook over de grens van ‘t levenhouden we van jou                                       bk Mevrouw Josée Smoldersechtgenoot van wijlen de heer Armand Meekers †2007 Geboren te Sint-Margriete-Houtem op 8 mei 1936 en zachtjes van ons heengegaan te Leuven in het…

Lees meer

Overlijden Victor Meekers

Nooit was hem iets teveelvan zijn liefde kregen we allen ons deel.Er valt nu een groot gatop de plaats waar eens onze papa, bompa zat.Jij blijft altijd in onze harten voortbestaan.Ook al is het moeilijk om zonder jou verder te gaan. De heer Victor Meekersechtgenoot van wijlen mevrouw Marie Thérèse Boffin †2020 Ere bestuurslid van Kunstkring “De Gravenstede” Geboren te Borgloon op…

Lees meer

Liturgische vieringen 1 tot 7 januari

Liturgische kalender Zaterdag 1 januari: H. Maria, moeder van God Zondag 2 januari: Openbaring van de Heer Maandag 3 januari: Heilige Naam van Jezus Donderdag 6 januari: alternatieve datum Driekoningen Vrijdag 7 januari: H. Raymundus van Penyafort, priester BORGLOON-CENTRUM Zaterdag 1 januari Octaafdag van Kerstmis 10.30 u. Eucharistieviering in de St-Odulphuskerk Alice Carnotensis en Florent Kindermans, Valentine Haels en Albert…

Lees meer

Vrijwillige medewerkers gezocht

Voor de wekelijkse opmaak van het parochieblad zoeken wij een vaste vrijwilliger en daarnaast ook mensen die geregeld een artikel willen verzorgen. In de dekenij is de aanwezigheid momenteel beperkt. Er is dinsdag aanwezigheid van 9 tot 11 uur. Parochie assistente Sabine Van Empten zal dan aanwezig zijn om het mailverkeer mee op te volgen, de doopselafspraken bij te houden…

Lees meer

Nieuwjaar 2022

Moge Gods zegen rusten op alle volkeren, zoals een sneeuwtapijt de aarde bedekt. Moge Gods goedheid weerkaatsen in alle harten, zoals het zonlicht ijskristallen laat fonkelen. Moge God u omgeven met zijn delicate vrede, zoals ochtendrijm alles in een fragiel jasje hult. Aan alle lezers, aan u en uw familie, een zalig en gelukkig nieuwjaar!

Lees meer

Terugblik Advent

Een hartelijk woord van dank aan allen die in onze kerken weer gezorgd hebben voor propere en mooi versierde kerken met kerststal, voor de speciale verzorgde vieringen, ook in de advent, voor het initiatief Open Tijd OKSO en de Ignatiaanse advent-retraite, voor de stemmige kerstliederen van organisten, dirigenten en zangkoren, voor de mediagroep die zorgt voor het streamen van de …

Lees meer

Openingsuren secretariaat Pastorale eenheid

Ons secretariaat is open. En u kunt nu ook gerust terug op bezoek komen om misintenties aan te vragen of doopsels of om andere zaken te regelen.We bieden ook graag een luisterend oor aan als u in rouw bent door een overlijden dat onlangs of een tijdje geleden gebeurd is, al dan niet ten gevolge van covid-19. Om de overledene…

Lees meer

Tekeningen ‘de geboorte van Jezus’

Tobia is superblij ! Elk jaar versieren we het catecheselokaal met mooie tekeningen rond ‘de geboorte van Jezus’. Ook dit jaar is het weer gelukt. Omdat we door corona niet mogen samenkomen in het lokaal hebben we alle tekeningen verzameld in een mooi filmpje. Als het weer mag van de coronamaatregelen mogen jullie ze in januari komen bewonderen. Tobia is…

Lees meer

Tobia on Kersttour

Tobia brengt het ‚Vredeslicht’ tot bij de gezinnen van de eerstecommunicantjes Corona bracht ook dit jaar met zich mee dat we ons kerstspel in de kerk niet konden laten doorgaan. Maar Tobia liet het niet aan zijn hartje komen en bedacht toch een manier om de gezinnen van de eerste communie nabij te zijn. Als de eerste communicantjes en hun…

Lees meer

Doop Liene Vanormelingen

Zondag 12 december werd in de Kruisverheffingskerk van Jesseren Liene Vanormelingen gedoopt, dochtertje van Levi Moonen en Jeroen Vanormelingen, wonende in de Jesserenstraat. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Lees meer