do. jun 1st, 2023

Moge Gods zegen rusten

op alle volkeren,

zoals een sneeuwtapijt

de aarde bedekt.

Moge Gods goedheid

weerkaatsen in alle harten,

zoals het zonlicht

ijskristallen laat fonkelen.

Moge God u omgeven

met zijn delicate vrede,

zoals ochtendrijm

alles in een fragiel jasje hult.

Aan alle lezers, aan u en uw familie, een zalig en gelukkig nieuwjaar!

Door SC