Nieuwjaar 2022

Moge Gods zegen rusten

op alle volkeren,

zoals een sneeuwtapijt

de aarde bedekt.

Moge Gods goedheid

weerkaatsen in alle harten,

zoals het zonlicht

ijskristallen laat fonkelen.

Moge God u omgeven

met zijn delicate vrede,

zoals ochtendrijm

alles in een fragiel jasje hult.

Aan alle lezers, aan u en uw familie, een zalig en gelukkig nieuwjaar!