do. mrt 23rd, 2023

Een hartelijk woord van dank

aan allen die in onze kerken weer gezorgd hebben

voor propere en mooi versierde kerken met kerststal,

voor de speciale verzorgde vieringen, ook in de advent,

voor het initiatief Open Tijd OKSO en de Ignatiaanse advent-retraite,

voor de stemmige kerstliederen van organisten, dirigenten en zangkoren,

voor de mediagroep die zorgt voor het streamen van de  vieringen

voor de belangrijke bijdrage van misdienaars, lectoren, kosters en liturgische medewerk(st)ers,

voor kinderen en jongeren-catechesewerking  met Tobia en digitale ondersteuning,

voor de opvolging van de websites in onze pastorale eenheid Heilige Odilia,

voor de stille inzet van zovele mensen…,

voor het delen van de vredeslichtjes.

En niet het minst…

            aan U, beste kerkganger, voor uw biddende aanwezigheid,

            voor uw milde bijdrage in de speciale collecten…

Het heeft er allemaal toe bijgedragen dat het weer fijne Kerstdagen werden.

Proficiat en dank u wel!

Door SC