do. mrt 23rd, 2023

Voor de wekelijkse opmaak van het parochieblad zoeken wij een vaste vrijwilliger en daarnaast ook mensen die geregeld een artikel willen verzorgen.

In de dekenij is de aanwezigheid momenteel beperkt. Er is dinsdag aanwezigheid van 9 tot 11 uur. Parochie assistente Sabine Van Empten zal dan aanwezig zijn om het mailverkeer mee op te volgen, de doopselafspraken bij te houden en allerhande regelingen te doen.

Het zou echter fijn zijn dat de aanwezigheid in de dekenij zou kunnen uitgebreid worden om onthaal mogelijk te maken.

Wie zich geroepen voelt en enkele uurtjes van zijn tijd kan missen, graag een seintje ofwel via mail secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be of telefonisch 012 74 11 69

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Door SC