za. dec 3rd, 2022

Maand: januari 2022

Lezingen 4de zondag C-jaar

Eerste lezing: Jer 1, 4-5.17-19 In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag.…

Lees meer

Lezingen 3de zondag C-jaar

Eerste Lezing: Neh. 8, 2-4a.5-6.8-10 In die dagen bracht de priester Ezra, het boek van de wet voor de vergadering van mannen en vrouwen en van allen die de voorlezing konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op het plein voor de Waterpoort ten…

Lees meer

Lezingen 2de zondag C-jaar

Eerste Lezing: Jesaja 62, 1-5 Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand…

Lees meer

Agenda 16-21 januari 2022

LITURGISCHE VIERINGEN Liturgische kalender Maandag 17 januari : H.Antonius, abtDonderdag 20 januari : H.Fabianus,paus en mrt.H.Sebastianus, mrt.Vrijdag 21 januari : H.Agnes, mgd. en mrt. BORGLOON-CENTRUM Zondag 16 januari10.30 u. Eucharistieviering in de St-OdulphuskerkLea Herbots en familie,Gedachtenisviering Victor Meekers enThérèse Boffin,Gedachtenisviering Josée Smoldersmisdienaars: Leen, Pieter JanLector: Hilde Van den Boer Maandag 17 januari18.15 u. MisvieringAlice Carnotensis en Florent Kindermans, Valentine Haels…

Lees meer

Openbaring van de Heer

Eerste lezing: Jes. 60, 1-6 De glorie van de Heer is over u opgegaan. Uit de Profeet Jesaja.Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op…

Lees meer

H. Maria, Moeder van God

Eerste lezing: Num. 6, 22-27 Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen. Uit het boek Numeri.De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u…

Lees meer

Toewijdingsgebed

Toewijdingsgebed voor het nieuwe jaar 2022 Maria, draag ons door de dagen van het jaar, U toegewijd, en leer ons anderen dragen in trouwe dienstbaarheid. Geef , als wij u vragen mogen, rust en vrede van gemoed. Laat ons met uw beeld voor ogen hoopvol leven , blij en goed.

Lees meer